KPI

Videoen viser betydningen av valg av målsetning og konsekvensen av hva en organisasjon velger å måle og belønne.

E-post:solutions@gordium.no, Telefon:+47 48456090, Adresse:Bjerkealléen 8E, 1363 Høvik
© 2019 Gordium AS