Kartleggingsassistent

Verktøyet hjelper leger og helsepersonell til å gi pasienten bedre behandling ved å integrere dokumentasjon som en del av behandlingsprosessen.

Ressurser som i dag benyttes til dokumentasjon i pasientjournal frigøres og kan benyttes til pasientbehandling. Verktøyet har unik funksjonalitet og kan benyttes alene eller det kan brukes til å komplementere og effektivisere eksisterende elektroniske pasientjournalsystem (EPJ).

Demovideoer

Gevinst

Funksjon

Hvordan

Sikkerhet

E-post:solutions@gordium.no, Telefon:+47 48456090, Adresse:Bjerkealléen 8E, 1363 Høvik
© 2019 - 2020 Gordium AS